Konsert lørdag 27. april kl. 17.00 - Vang kirke - Furneskoret og Ringsaker Kantori

Konsert med kor, solist, resitatør og orkester: 

Furneskoret og Ringsaker Kantori, og Mjøsmusikk forsterket med eksterne musikere. 

Hovedverk: Förklädd gud av Lars-Erik Larsson.

Billetter finner du på Hoopla

Ni Lesninger

Tredje søndag i advent, 17. desember 2023, ble Ni Lesninger, eller "A Festival of Nine Lessons & Carols"  framført i Ringsaker kirke. 

Dette er en fast tradisjon for koret, og det er en stemningsfull konsert med julens sanger og tekster. 

Konserten holdes i samarbeid med Ringsaker kirkeakademi og kirken. 

Planer framover

  • Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson (april 2024)
  • Bestillingsverk av Henning Sommero til innvielseskonsert av det nye orgelet i Ringsaker kirke (november 2024)
  • Faurés Requiem (våren 2025)
  • Vi planlegger utenlandstur i 2025 med kirkekonserter