Øvelser

Vi øver på tirsdager på Moelv kirkesenter kl. 19.00 - 21.30. 

Moelv Kirkesenter, Storgt 98 B, 2390 Moelv

Styreleder Anne-Kjersti Sæle - telefon 902 08788 

- e-post: leder@ringsakerkantori.no

Dirigent Håvard Forvemo - telefon 908 50114