Medlemmer

Sopran

Berit Sørlien Barli

Torunn Berge

Vivian Halvorsen

Kristine T. G. Hardeberg

Line G. Lundstein

Rannveig Sletvold

Ingund Strømmen

Ragnhild Sørlien

Anne-Kjersti Sæle

Alt

Siv Berg-Rolness

Berit Enemo

Kari Lene Sjølie Kåshagen

Bjørg Ulveseth Mæhlum

Dagny Nesje

Inger Reinsnes

Åse Riaunet

Eli Røhr

Birka Schmidt-Bäumler

Solveig Brekke Skard

Ann Stine Solbakken

Tenor

Per Inge Bergan

Jon Yngve Hardeberg

Anders Larsen

Per Lunde

Kolbjørn Sandnes

Ove Tidemansen

Bass

Knut Åge Berge

Jørund Grimstveit

Bent Joro

Tor Arne Leberg

John Skundberg

Svein Øye