Om oss

Ringsaker Kantori ble startet høsten 1996 og består i dag av vel 30 sangere rekruttert fra hele Ringsaker kommune og omkringliggende kommuner. Vår akkompagnatør og repetitør er organist Roger Andreassen.

Korets første dirigent var Bård Bonsaksen, som ledet koret fram til 1999. Da overtok Torgeir Ziener som dirigent og musikalsk leder. Han hadde koret i 19 år og avsluttet hos oss våren 2017. Fra høsten samme år overtok Ketil Jule Bjørnstad Belsaas, og fra høsten 2019 er Håvard Forvemo korets dirigent.

Ringsaker Kantori har ukentlige prøver tirsdager fra kl. 19.00 – 21.30 på Moelv Kirkesenter eller i Ringsaker kirke.

Som Ringsaker kirkes eget kor deltar vi fast på allehelgensgudstjenesten, konfirmasjonsgudstjenester om våren og ved spesielle anledninger ellers. 


Dirigenten - Håvard Forvemo

Håvard Forvemo har siden 2019 vært korets dirigent. Håvard er korleder ved Toneheim Folkehøgskole, hvor han dirigerer Toneheim skolekor og Toneheim kammerkor, samt underviser i fagene direksjon og konsertproduksjon. Han har også vært dirigent for Vang Sangforening fra 1999-2019.

Han har hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole hvor han studerte hos Stefan Sköld og Grete Pedersen. Som dirigent jobber han både i det lille formatet med kor a cappella og med større verk for kor, solister og orkester. Han har lang erfaring i å undervise i korledelse og er mye brukt som sensor ved ulike høyskoler, har vært aktiv i mange år som kurs og seminarholder. I tre perioder har han videreutdannet kordirigenter ved NTNU i samarbeid med Norges Korforbund -Midt Norge.

Roger Andreassen - vår faste akkompagnatør og repetitør

Roger Andreassen (f. 1957) er organist i Ringsaker kirke og Ringsaker Kantoris faste repetitør og akkompagnatør. 

Roger nyter stor anseelse som konsertorganist og musiker på piano/cembalo/orgel i mange sammenhenger, både i lokalmiljøet, ellers i Norge og i utlandet. 

Han er også komponist og arrangør, kåsør, konferansier og aktiv kulturskribent.

Ringsaker kirke

Ringsaker kirke, bygget cirka 1150, er en av landets største og mest autentiske middelalderkirker. Det er i tillegg en av de 5 basilika-kirker vi har igjen i Norge. Forløperen til Ringsaker kirke ble antagelig reist i forbindelse med Kong Olav Haraldssons (den Hellige) opphold i Opplandene i 1021. Den var antakelig bygget som stavkirke men dessverre så vet vi svært lite om denne eldste kirke.

Ringsaker kirke er kjent for sitt alterskap, laget i Antwerpen, Belgia, rundt 1520. Kunsthistorikere har uttalt at Ringsaker kirkes alterskap er det fornemste stykke før-reformatorisk kirkekunst i Norge. Det er helt usedvanlig at et alterskap med en så enestående kunstnerisk kvalitet og størrelse ble brakt til Ringsaker for 500 år siden!

Ringsaker kirke, slik den fremstår i dag, er bygget i 3 etapper. den eldste delen, basilikaen med hovedskip, sideskip og et mindre kor enn i dag regner en med er bygget rundt 1150. Tverrskipene og utvidelse av koret er tilbygg fra slutten av 1200-tallet.